Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

Aktuality

Obec  Horná Súča

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy :

 

Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča

 

  »viac

Pozvánka OZ

[13.03.2017 - 17.03.2017]
viac info...

Rozpočet 2017-2019

[13.12.2016 - 01.01.2017]
viac info...
© 2017 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.