Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Aktuality

 

V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči č. 17/08/2018-OZ zo dňa 07.12.2018, Obecné zastupiteľstvo obce Horná Súča vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Horná Súča na deň 15. február 2019.

  »viac

Ustanovujúce zastupiteľstvo

[06.12.2018 - 07.12.2018]
viac info...
© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.