Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Demografické údaje o obci Horná Súča

Demografické údaje o obci HORNÁ SÚČA

 

 

Počet obyvateľov v kategóriách

 

Počet obyvateľov k 31.12.2013                     3363

z toho

Počet mužov                                                1670

Počet žien                                                   1693

 

 

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Počet obyvateľov

3364

3368

3363

Narodených

35

36

33

Zomretých

34

30

41

Prisťahovaných

36

26

38

Odsťahovaných

37

26

42

Počet sobášov

13

4

11

 

 

Predproduktívny vek (0-15)          520

Produktívny vek (16 – 60 )        2 205

Poproduktívny vek (nad 60)         638

 

 

 

Počet obyvateľov podľa jednotlivých častí OBCE HORNÁ SÚČA

Horná Súča - horný koniec

954

Horná Súča – dolný koniec

735

Dúbrava

557

Trnávka

464

Vlčí Vrch

283

Závrská

262

Krásny Dub

108

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: matrika obecné úradu Horná Súča

 

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.