Najbližšie podujatia

Fotogalérie

DFS Čajka

DFS ČAJKA

 

D

etský folklórny súbor Čajka od svojho vzniku v roku 1997 reprezentuje obce Horná Súča pod ktorej patronátom pracuje a bez ktorého podpory by existencia súboru vôbec nebola možná.

Názov DFS Čajka je odvodený od mena jeho zakladateľky Júlie Čajovej, ktorá viedla súbor do roku 2003. Hudobne spolupracovala s pánom Milánom Vrbom. Potom viedli súbor jej odchovankyne – študentky stredných škôl. Od roku 2006 vedie súbor pani Barnarda Nagyová s hudobným doprovodom pána Martina Bariša. Súbor pracuje v dvoch oddeleniach (staršie deti, mladšie deti) a má približne 30 členov.

V programoch DFS ČAJKA môžete vidieť a počuť tance a piesne z okolia Hornej Súče.

 

Vedúci predstavitelia súboru

Bernarda Nagyová 

vedúca súboru

Martin Bariš

hudobný sprievod

Kontakt:

0905/986 302

e-mail:

web:

Bernarda.nagy@centrum.sk

http://dfscajka.webnode.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERTOÁR DFS ČAJKA

PIESNE:

- Keď som ja jabĺčka raňala
- Zaspal Janko...
- Poslali ma mamka... 
- Nechoď k nám šuhajko...- ľúbostné piesne
- Svadobné piesne - pred sobášom
- Jurské spevy
- Čia je to rolička...- mládenecké piesne
- Keď som bol maličký- chlapčenské piesne

TANCE:
- Pije, pije na kolaji ftáča...-detská tanečná hra
- Číže si šuhajko...- tanec dievok
- Sotiš - párový tanec
- Malé a veľké tanečníčky - tanček dievčat ako hry pri pasení husí
- Na priedomí - prekáračky a tancovanie malých detí pri hrách pred domom

ZVYKOSLOVNÉ PÁSMA:
- Vynášanie Moreny
- Od Ondreja do Vianoc- predvianočné a vianočné zvyky

 DSC_002-1-.jpg

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.