Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

eGov-ID

Služba eGov-ID slúži na dôveryhodné preukázanie totožnosti občanov a podnikateľov v elektronickom styku s úradom a medzi sebou navzájom. Je dôležitou súčasťou ponuky ostatných eGov-služieb.

Službu eGov-ID plánujeme spustiť v mesiaci október 2010.

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.