Najbližšie podujatia

21.04.2017 - 07.05.2017

Deň matiek

21.04.2017 - 28.04.2017

Stavanie mája

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

eGov-služby

Na prístup občanov k aktuálnym informáciám a pre zavedenie on-line prístupu občanov k ponuke úradu a samosprávy postupne zavádzame eGov-služby od spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o.. Jednou z nich sú aj tieto web-stránky (eGov-Web), ktoré popri aktualizácii obsahu CMS-systémom (redakčný systém) umožňujú aj automatické preberanie aktuálnych informácií z interného systému GovIS - napr. termíny a program zasadnutí zastupiteľstva, uznesenia a iné.

© 2017 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.