Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

eGovernment

V dnešnej dobe informatizácie všetkých oblastí nášho života sa táto problematika nevyhla ani obciam a mestám. V rámci skvalitnenia a sprístupnenia služieb poskytovaných obcami a mestami občanom, zavádza aj naša samospráva moderné a progresívne riešenia, ktoré obyvateľom našej obce zjednodušia ich styk s miestnym úradom, sprístupnia využívanie služieb samosprávy a pomôžu zvýšiť všeobecnú informovanosť o dianí v Hornej Súči a v oblasti samosprávy. Jednou z týchto ciest je aj zavedenie nástrojov eGovernmentu - elektronizácie činností úradu, zastupiteľstva a styku s občanmi, podnikateľmi a inými subjektmi.

Elektronizácia úradu, ako aj procesov v rámci činnosti zastupiteľstva (príprava a prerokovanie materiálov, prístup k materiálom a informáciám, zverejňovanie programu, materiálov, zápisnice a uznesení zastupiteľstva) v strednodobej perspektíve prinesie zefektívnenie činnosti úradu a priame úspory nákladov, ktoré sa v konečnom dôsledku pozitívne prejavia na našom rozpočte a hospodárení.

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.