Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

GovIS

V Hornej Súči bude na obecnom úrade nasadený systém GovIS spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o. , ktorý napomáha pri efektívnej činnosti úradu a vedie k postupnej elektronizácii procesov v rámci samosprávy a úradu.

Touto cestou sa snažíme vybudovať v Hornej Súči moderný a efektívny obecný úrad, ktorý bude čoskoro v širokej miere fungovať elektronicky a vytvorí sa tak predpoklad pre podávanie a vybavovanie väčšiny požiadaviek občanov on-line.

Jednotlivé moduly systému GovIS zavádzame do praxe postupne. V blízkej budúcnosti plánujeme zavedenie modulov, ktoré umožnia zrýchliť vybavovanie podaní občanov na úrade (súbežne so zavedením systému eGov-POBox).

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.