Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Mužská spevácka skupina Chotár

Spevácka skupina CHOTÁR 

S

pevácka skupina Chotár vznikla na podnet p. Jozefa Ranku 8.11.2007. Skupina vystupuje v úplnom súčanskom kroji na rôznych verejných vystúpeniach v obci, mimo obce i v zahraničí. Navštevujú podujatia od obecného bálu, cez fašiangy, dožinky, rôzne folklórne slávnosti, súťaže a oslavy až po vianočné koledy v miestnom kostole.

 

Repertoár:

Pesničky, ktoré mužská skupina Chotár rada spieva sú väčšinou ľudové, známe i menej známe a pri ich výbere jej pomáha kniha „Pesničky zo zápisníka“, ktorú napísal  pán Pavol Štern, ktorý ju venoval rodine Augustína Zemanoviča.

 

Obsadenie:

Mužská spevácka skupina Chotár má 13 stálych členov, medzi ktorými sú nie len speváci, ale aj hudobníci. Chlapi sa rozdeľujú na spevákov tenorov, barytonu a basu. Hudobníci hrajú na heligónku, akordeón a ozembuch.

 

Vedúci predstavitelia skupiny

Jozef RANKO

zakladateľ

Kontakt:

0905/884 776

032/6493 546

e-mail:

ranko.jozef@gmail.com

 

Milan VRBA

harmonika, manažér

Kontakt:

0905 621 114

e-mail:

vrba.milan@azet.sk

 

 

Ing. Miroslav ČAPÁK

manažér

Kontakt:

0907159669

e-mail:

capakm@gmail.com

Web:

http://chotar.alpha-studios.net/domov.htm

 

 

 

28.jpg

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.