Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente  (podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a doplnení niektorých zákonov)

Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča

  »viac

Rozpočet 2017-2019

[13.12.2016 - 01.01.2017]
viac info...
© 2017 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.