Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča

 

 

Obec Horná Súča zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,

Prioritná os:                            2 - Energetika            

Opatrenie:                              2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu:                       Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča

Popis projektu:                       Obec Horná Súča zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 86 svietidiel a osadených 67 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 25 031,12 kWh/rok

Miesto realizácie projektu:                                         Horná Súča

Výška poskytnutého príspevku:                                 84 351,07

Dátum začatia realizácie projektu:                             09/2014

Dátum skončenia realizácie projektu:                        12/2014

Názov riadiaceho orgánu:                                          Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu:                     www.economy.gov.sk

Internetová stránka operačného programu:              www.opkahr.sk

 

 

 

Tento projekt je financovaný Európskou úniou z ERDF

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Vlajka EUlogo OP KaHR

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.