Najbližšie podujatia

26.10.2017 - 11.11.2017

RETRO DISCO

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

Samospráva

Obec Horná Súča

Adresa:

Obecný úrad Horná Súča č. 233,

913 33 Horná Súča

Telefón:

 

+421 (0) 32 65 19 611

+421 (0) 32 64 93 204

+421 (0) 32 64 20 928

+421 (0) 32 64 20 929

klapky:

 

                                                    032 65 19 611   Sekretariát, podateľňa, registratúra

                                                    032 65 19 612   Evidencia obyvateľov, sociálne veci a matrika

                                                    032 65 19 613   Ekonomické oddelenie

                                                    032 65 19 614   Mzdová účtareň, životné prostredie

                                                    032 65 19 615   Stavebný úrad, životné prostredie

                                                    032 65 19 616   Kultúra, školstvo, šport

                                                    032 65 19 617   Zástupca starostu obce

                                                    032 65 19 618   Starosta obce

                                                    032 65 19 619   Obecná knižnica

                                                    032 65 19 620    Správa daní a obecná pokladňa

 

 

                                                    032 65 19 621    Hlavný kontrolór obce

 

                                                     032 65 19 631   MAS Vršatec

                                                     032 65 19 632   MAS Vršatec

                                                     032 65 19 633   MAS Vršatec

Fax:

+421 (0) 32 65 19 622

Mobil:

+421 (0) 918 500 836   Starosta obce

             +421 (0) 905 434 417   Zástupca starostu obce

     +421 (0) 918 421 388   vedúci prevádzky

E-mail:

hornasuca@hornasuca.sk

starosta@hornasuca.sk

kultura@hornasuca.sk

stavebnyurad@hornasuca.sk

Web:

www.hornasuca.sk

© 2017 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.