Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Slobodný prístup k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam


Sposob získavania informácii:

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obecný úrad Horná Súča v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:


- poštou (Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča)

- tel.: +421 (0) 32 65 19 611

- fax:

- email: informacie@hornasuca.sk

- smernica obce: tu

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.