Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Spevácky zbor Hornosúčan

Spevácky zbor hornosúčan

 

V

 novembri 1974 založil učiteľ miestnej školy Mgr. Ján Kozár Ženský spevácky zbor v Hornej Súči.  Mal 36 členiek a bol zaujímavý vekovým zložením, účinkovali v ňom dievčatá a ženy od 18 do 55 rokov. Repertoár bol zložený z umelecky upravených ľudových piesní a už roku 1975 zbor účinkoval pri rôznych oslavách v obci.

 

Po odchode Jána Kozára prebral v marci 1984 vedenie ženského speváckeho zboru Mgr. Mikuláš Medvec a rozšíril zbor o mužskú zložku, čím vznikol miešaný spevácky zbor.

Na prvej skúške 15. Marca 1984 sa zišlo 18 žien a 10 mužov – H. Kašlíková, A. Mráziková, V. Škundová, A. Orságová, I. Kalíková, M. Štefánková, A. Ondrušková, E. Birásová, H. Birásová, A. Čapáková, A. Gugová, V. Coníková, V. Chu- páčová, M. Chupáčová, Z. Repová, O. Koprivňanská, A. Krovinová,  F. Kostolanyová, I. Ondračka,G. Ondračka, P. Orság, P. Ranko, M. Zemanovič, J. Čapák, J. Mrázik, R. Repa, M. Slávik, V. Guga.

 

spevokol.jpg

 

 

Po rozdelení členov na jednotlivé hlasy sa začal nácvik prvej skladby v štvorhlasnej úprave. Bola to západoslovenská ľudová pieseň od Janka Krasku Zelenaj sa, trávičko.

 

Roku 1987 prijal zbor na návrh dirigenta názov Miešaný spevácky zbor (MSZ) Hornosúčan. Mikuláš Medvec viedol zbor až do roku 1995, v novembri 1996 ho prebral PaedDr. Jozef Vakoš, ktorý ho viedol do 26. 12. 2012. Od 8. mája 2013 vedie zbor Zlatica Šatková.  

 

MSZ Hornosúčan obohacuje kultúrny a hudobný život obyvateľov obce a reprezentuje obec Hornú Súču doma i v zahraničí. Repertoár zboru sa z roka na rok rozširuje o skladby najrozličnejších žánrov z rozličných krajín a kontinentov a z rôznych období. Za spomenutie stoja napr. anglické, talianske, nemecké, ruské, arménske a hebrejské skladby a skladby v afrických a európskych nárečiach, v latinčine a tiež v staroslovienčine. Počas viac ako 35 rokov účinkovania speváckeho zboru pribudli na jeho konto mnohé diplomy získané na okresných súťažiach v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach a Komárne (zlaté pásmo na regionálnom kole celoslovenskej súťaže speváckych zborov Matice Slovenskej roku 1999). Medzi úspechy patrí aj ocenenie na festivale v Trenčianskych Tepliciach za interpretáciu skladby Pieseň o partizánke roku 1985.

 

Miešaný spevácky zbor Hornosúčan patrí medzi najdlhšie pôsobiace spevácke zbory na území Trenčianskeho kraja, preto veríme, že sa udrží aj pre budúce generácie Súčanov. O pozitívnej budúcnosti svedčí aj príchod nových členov, pre ktorých sa zborový spev stal srdcovou záležitosťou – rovnako ako pre ostatných členov – na celý život. V súčasnosti má zbor 25 členov.

SZ-Hornosucan.jpg

 

 

 

 

Vedúci predstavitelia zboru

Zlatica Šatková

umelecký vedúci - dirigent zboru

Miloš Hulín

prezident zboru

Katarína Zemanovičová

viceprezidentka zboru

Ing. Ľubica Ondračková

hospodárka zboru

Adresa:

Spevácky zbor HORNOSÚČAN

Horná Súča 245

913 33  Trenčín

Kontakt:

0908 801 025

e-mail:

szhornosucan@pobox.sk

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.