Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli

 logo_IRRVA_2014-20_program.jpglogo-eu-s-odkazom-na-erdf-velke.jpg

Názov projektu:   Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli

Hlavný prijímateľ : Obec Horná Súča

Hlavný cezhraničný partner: Obec Šanov

Požadovaná výška NFP:  1 496 309,72 €

 

Cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam  v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bude realizovaná aktivita C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničného regiónu.

Predmetom aktivity bude vybudovanie nových cyklotrás obce Horná Súča a obce Šanov.

Vďaka projektu bude vybudovaných 8,33 km nových cyklotrás.

 

Projekt pozitívne prispeje k :

- zlepšeniu dostupnosti oboch regiónov pre cykloturistov a turistov k významným kultúrnym a prírodným pamiatkam

- zlepšeniu dostupnosti pohraničného územia pre obyvateľov oboch projektových partnerov,

- kvality možností trávenia voľného času

- zvýšeniu povedomia CS o kultúrnom a prírodnom dedičstve cezhraničného regiónu

- využívaniu výsledkov a výstupov projektu na oboch stranách hranice rovnomerne

- využívaniu výsledkov a výstupov projektu aj v okolí partnerských obcí ,t..j. v okresoch a v krajoch

Výstupy a výsledky projektu budú sprístupnené cieľovej skupine s uplatnením zásad nediskriminácie a rovnosti mužov a žien.

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.