Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Symboly obce

Symboly obce Horná Súča sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou H-29/2007

 

SYMBOLY OBCE

 

Súčasný erb Hornej Súče vznikol v roku 1993. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z historickej pečate s letopočtom 1664, na ktorej je zobrazený svätý Ján Nepomucký. V červenom poli štítu je umiestená postava svätca na striebornom podstavci. V rukách drží zlatý kríž, okolo hlavy má päť zlatých hviezd. Po bokoch je zasadený strieborný mesiac a zlaté slnko.

 Odkiaľ sa vzal Ján Nepomucký na pôvodných pečatiach obce?

Hoci proces patronizácie v obciach neprebiehal náhodne, pretože podliehal určitým zákonitostiam, dnes je už veľmi ťažko zistiť všetky súvislosti, ktoré viedli k tomu, že patrónom Hornej Súče je práve sv. Ján Nepomucký. Ján Nepomucký sa v skutočnosti volal Ján z Pomuku (narodil sa niekedy okolo roku 1350 v obci Pomuk v juhozápadných Čechách). Priezvisko Nepomucký mu bolo prisúdené až po smrti, vzniklo vyslovovaním priezviska v latinskom jazyku a jeho chybným čítaním: De Pomuk (Pomucký), z ktorého vzišlo Ne Pomuk (Nepomucký). Bol klerikom pražskej diecézy.


 

 

 

Erb obce Horná Súča

 
V červenom štíte na striebornom podstavci čierno-strieborno odetý svätý Ján Nepomucký, pred sebou s ľavošikmím krucifixom, okolo hlavy s piatimi zlatými hviezdami, po pravici so strieborným polmesiacom, po ľavici so zlatým slnkom striedavých lôčov. erb.jpg

Vlajka obce Horná Súča

 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách čiernej, bielej, červenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi rástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán však nemusí byť vždy 2 : 3, a môže byť dlhšia. Na rozdiel od vlajky je zástava vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.

 

 

vlajka.jpg

Pečať obce Horná Súča

 
Pečať obce Horná Súča je okrúhla, uprostred s obecnými symbolmi a s kruhopisom OBEC HORNÁ SÚČA pecat.jpg

Štandarda starostu obce

 
Štandarda starostu obce Horná Súča sa skladá z vyobrazenia erbu a má po obvode lemovanie v obecných farbách. Štandarda starostu môže byť len jedna.  starndarda.jpg
   
© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.