Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Novinky

Dňa 10.10. 2018 je plánované prerušenie  distribúcie elektriny pre lokality Krásny Dub a Mikušovci »viac

Výzva na predloženie rozpočtu

[12.09.2018 - 10.10.2018]

Obec Horná Súča zastúpená starostom obce  Ing. Jurajom Ondračkom týmto zverejňuje výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek  na tvorbu rozpočtu pre rok 2019 »viac

Návrh VZN č. 3/2018

[30.08.2018 - 12.09.2018]
viac info...

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2018

[17.07.2018 - 10.11.2018]

Voľby do orgánov samosrpávy sa budú konať 10.11.2018  »viac

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.