Najbližšie podujatia

eGovSluzby.gif

e-ID.gifeGovAukcie.gif
e-POBox.gifeGovForum.gif
eGovHlasnik.gifeGovPeticie.gif
eGovPlatby.gifeGovWeb.gif

Fotogalérie

Novinky

Deň matiek

[21.04.2017 - 07.05.2017]
viac info...

Stavanie mája 2017

[21.04.2017 - 28.04.2017]
viac info...

Pozvánka na neplánované OZ

[17.04.2017 - 19.04.2017]
viac info...

Oznámenie o strategickom dokumente  (podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a doplnení niektorých zákonov)

Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN-O Horná Súča

  »viac

Obec  Horná Súča

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy :

 

Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča

 

  »viac

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 17 ] ďalej » na koniec »»
© 2017 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.