Najbližšie podujatia

Fotogalérie

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí 2018

17.07.2018 - 10.11.2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 3 344

Oznámenie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Určenie obvodov a poslancov 

Informácia pre voliča 

Viac informácií k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.